Από την πρώτη στιγμή που ασχοληθήκαμε με την εκπαίδευση μας ήταν εύκολο να καταλάβουμε πως μόνο τα ολοκληρωμένα και με σύγχρονο τρόπο δοσμένα φροντιστηριακά μαθήματα μπορούν να αποτελέσουν το συστατικό της επιτυχίας.Χρόνια λοιπόν ασχοληθήκαμε με τα ιδιαίτερα μαθήματα και τελικά το 2018, έχοντας πλέον αποκτήσει πολυετή εμπειρία, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το Φροντιστήριο μας, το «Π 3,14», μέσα στο οποίο προσπαθούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και εφαρμόζουμε όλα όσα γνωρίζουμε, με στόχο να εξασφαλίζουμε τη σωστή κατανόηση και εμπέδωση της διδακτέας ύλης για όλους τους μαθητές μας.
Τα τμήματα αποτελούνται από 1 έως 4 μαθητές γιατί το διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου επιδιώκει την εξατομικευμένη διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μαθητών,ενώ αν κριθεί αναγκαίο δίνεται η δυνατότητα και ιδιαίτερων μαθημάτων στο χώρο του φροντιστηρίου. Στόχος να υπάρχει πάντα άμεση επικοινωνία και επαφή τόσο με τον ίδιο τον μαθητή, όσο και με τους γονείς και να δημιουργείται σε όλους η ασφάλεια οτι έχουν έναν δικό τους άνθρωπο με τον οποίο μπορούν να μιλήσουν.
Οι συνάδερφοι καθηγητές που έχουμε επιλέξει να είναι μαζί μας έχουν ως μοναδικό κριτήριο να μοιράζονται το ίδιο με μας όραμα για τους μαθητές μας. Είναι προφανές ότι έχουν εμπειρία και άριστη γνώση του πεδίου τους.Όλοι τους δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να ενδυναμώσουμε τους μαθητές μας και να τους βοηθήσουμε να πετύχουν στους στόχους που έχουν βάλει.
Σας περιμένουμε να μιλήσουμε και να γνωριστούμε από κοντά.
Φροντιστήριο Π 3,14 Καλαμάτα