Επικοινωνία με το φροντιστήριο Π 3,14


Το φροντιστήριο Μ.Ε. Π 3,14 βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλέους 61, στην Καλαμάτα.

Τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας είναι τα εξής:


Φροντιστήριο Μ.Ε. Π 314
Θεμιστοκλέους 61, Καλαμάτα
Τ.Κ. 24100
τηλέφωνο: 6946264628 / 2721402772
web: www.p3komma14.gr
facebook: www.facebook.com/p3komma14