Α' Λυκείου :


Το Πρόγραμμα Σπουδών της Α’ Λυκείου είναι ευέλικτο και ειδικά διαμορφωμένο, για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του μαθητή. Συγκεκριμένα η Α’ Λυκείου αποτελεί μια κρίσιμη τάξη, καθώς ο μαθητής καλείται από το Γυμνάσιο να ενσωματωθεί στη πραγματικότητα του Λυκείου και να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.


Αξιοποιώντας την πολύχρονη πείρα μας δημιουργήσαμε ένα Πρόγραμμα Σπουδών για την Α’ λυκείου, ώστε ο μαθητής:


- Να αναπτύξει τις λεκτικές δεξιότητες και τη μαθηματική σκέψη.

- Να πετύχει στο σχολείο άριστες επιδόσεις.

- Να αποκτήσει τα εφόδια για τις επόμενες τάξεις και για την πρόσβασή του στις σχολές προτίμησής του.


Β' Λυκείου :


Η B’ Λυκείου είναι μια τάξη σταθμός για το μαθητή, αφού αποτελεί το πρώτο χρόνο από το διετή κύκλο προετοιμασίας των υποψηφίων.

Σε αυτή τη τάξη τίθεται οι σωστές βάσεις, ώστε ο μαθητής να καλύψει όλα τα κενά στα εξεταζόμενα μαθήματα, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επόμενης τάξης.Επίσης από τη Β' Λυκείου ξεκινά η προετοιμασία για τη Γ Λυκείου.Αξιοποιώντας την πολύχρονη πείρα μας δημιουργήσαμε ένα Πρόγραμμα Σπουδών για την B’ λυκείου, ώστε ο μαθητής:

- να αποκτήσει σωστή υποδομή για τα εξεταζόμενα μαθήματα.

- Να πετύχει στο σχολείο άριστες επιδόσεις.

- Να ενταχθεί ομαλά στη Γ’ Λυκείου και στη φιλοσοφία των πανελλαδικών εξετάσεων.


Γ' Λυκείου :


Το Πρόγραμμα Σπουδών της Γ’ Λυκείου είναι ευέλικτο και ειδικά διαμορφωμένο, για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του μαθητή. Συγκεκριμένα η Γ’ Λυκείου ως ιδιαίτερα καθοριστική τάξη προϋποθέτει ένα πρόγραμμα σπουδών που θα εναρμονίζεται απόλυτα με τις απαιτήσεις των τελικών εξετάσεων.


Αξιοποιώντας την πολύχρονη πείρα μας δημιουργήσαμε ένα Πρόγραμμα Σπουδών για την Γ’ λυκείου, ώστε ο μαθητής:


- να αποκτήσει την απαιτούμενη γνώση και να την εμπεδώσει μέσω της ολοκληρωμένης επανάληψης.

- να εξοικειωθεί με τον τρόπο αξιολόγησης τόσο ως προς τη δυσκολία των θεμάτων όσο και ως προς το χρόνο.

- να πετύχει ΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στις πανελλαδικές εξετάσεις εξασφαλίζοντας την εισαγωγή του στη σχολή προτίμησής του.


Φροντιστήριο Π 3,14 Καλαμάτα